Z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, stworzone zostały specjalne pakiety rozszerzeń funkcjonalnych, posiadające wspólną nazwę: PLUS dla InsERT GT. Każde z rozszerzeń zostało wyróżnione odpowiednim kolorem. Dzięki PLUSom systemy z linii InsERT GT zyskują nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Dzięki wykorzystaniu PLUSów możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSy według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna. Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSów są znacząco niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów. PLUSy zmieniają funkcjonalność wszystkich programów linii InsERT GT.