Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego działalność firmy. System został stworzony z myślą o firmach średnich, ale może być z powodzeniem stosowany również przez małe i duże przedsiębiorstwa. Posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem – od obsługi działu handlowego, sklepu i magazynu, przez operacje księgowe i finansowe (deklaracje skarbowe i ZUS, rozrachunki, księgi rachunkowe), po prowadzenie działu kadr i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. Dostosowany jest do obowiązujących w Polsce przepisów oraz do wymogów Unii Europejskiej.

System Navireo jest przeznaczony dla firm średniej wielkości (zwykle od kilku do kilkudziesięciu jednocześnie pracujących stanowisk), jedno- lub wielooddziałowych, posiadających wewnętrzny dział IT lub bez działu IT. Powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania systemu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk.

Moduły Navireo

Sprzedaż – obsługa szeroko rozumianej sprzedaży.

Zawiera: dokumenty sprzedaży i korekty; zamówienia sprzedaży; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; cenniki proste i rozszerzone; promocje proste i rozszerzone; raporty i zestawienia sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna – obsługa sprzedaży detalicznej z raportowaniem fiskalnym.

Zawiera: paragony i zwroty detaliczne; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; integrator urządzeń fiskalnych; cenniki proste i rozszerzone; promocje proste i rozszerzone; raporty i zestawienia sprzedaży.

Szybka sprzedaż – obsługa szybkiej sprzedaży detalicznej (POS).

Składa się z dwóch modułów: Sprzedaż i Zarządzanie sklepem. Oba pracują na osobnej, dedykowanej bazie danych, którą instaluje się w poszczególnych salonach sprzedaży.

Interfejs dotykowy – obsługa szybkiej sprzedaży detalicznej (POS).

W odróżnieniu od Szybkiej sprzedaży, stanowi „nakładkę dotykową” na funkcjonalność dostępną w modułach Sprzedaż i Sprzedaż detaliczna. Jest zatem uruchamiany na tej samej bazie danych, co reszta systemu.

Sprzedaż mobilna – obsługa sprzedaży (vanselling) i zbieranie zamówień (preselling) w terenie.

Sprzedaż internetowa – prowadzenie sprzedaży w Internecie – obsługa serwisów aukcyjnych Allegro oraz integracja ze sklepami internetowymi opartymi o osCommerce.

Zamówienia – obsługa zamówień od klientów oraz zamówień do dostawców.

Zawiera: dokumenty zamówień od klientów; dokumenty zamówień do dostawców; dokumenty zamówień międzymagazynowych; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; cenniki proste i rozszerzone; promocje proste i rozszerzone.

Zakupy – obsługa zakupów handlowych oraz zarządzanie polityką cenową przedsiębiorstwa.

Zawiera: dokumenty zakupu i korekty; korekty kosztów dostaw; noty korygujące; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; raporty i zestawienia zakupu.

Magazyn – zarządzanie dokumentacją magazynową.

Zawiera: wydania magazynowe; wydania odbiorcy; przyjęcia magazynowe; przyjęcia odbiorcy; przesunięcia międzymagazynowe; zamówienia międzymagazynowe; inwentaryzacja; korekty kosztów; zlecenia; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; raporty i zestawienia magazynowe.

CRM – obsługa klienta i promocja sprzedaży.

Zawiera: kartoteki firm, osób, pracowników firm i personelu; ewidencję zadań, spotkań, rozmów, listów i notatek; kalendarz; szanse sprzedaży; klienta poczty e-mail.

Kasa i bank – prowadzenie kasy gotówkowej i rachunków bankowych.

Zawiera: dokumenty kasowe (w tym: raporty kasowe); operacje bankowe (w tym: wyciągi bankowe); homebanking; bankowość online; kartotekę kontrahentów i instytucji; raporty i zestawienia dotyczące kasy i banku.

Rozrachunki – rozliczanie płatności z wierzycielami i dłużnikami.

Zawiera: należności i zobowiązania; cesje; kompensaty; windykacja (monity i wezwania do zapłaty); odsetki (noty odsetkowe, tabele odsetkowe); kartotekę kontrahentów i instytucji; zestawienia i raporty rozrachunkowe.

Oddział PLUS – synchronizacja danych z oddziałów.

Moduł przeznaczony dla firm wieloodziałowych, które dla każdego oddziału firmy chcą uruchomić osobną bazę danych Navireo. Oddział PLUS umożliwia synchronizację wybranych danych do centrali firmy.

Księgi handlowe – ewidencja operacji gospodarczych dla potrzeb rachunkowości i VAT.

Zawiera: plan kont; księgi rachunkowe; ewidencje VAT; automaty przeksięgowań; pieczęci księgowe; dekretacja dokumentów; rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK); eksploatacja pojazdów; kartoteki kontrahentów, instytucji, wspólników i pojazdów; raporty i zestawienia finansowe.

Deklaracje i sprawozdania – rozliczenia z tytułu CIT, PIT, VAT oraz sprawozdawczość rachunkowa.

Zawiera: deklaracje skarbowe; deklaracje ZUS; deklaracje GUS i PFRON; deklaracje PPK; sprawozdania finansowe (w tym: e-Sprawozdania finansowe); kartotekę instytucji i wspólników.

e-Kontrole podatkowe – generowanie plików JPK_V7 oraz plików JPK kontrolnych.

Środki trwałe – zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa.

Zawiera: kartoteka środków trwałych; operacje na środkach trwałych; ewidencję wyposażenia; raporty i zestawienia dotyczące środków trwałych.

Kadry – dokumentacja kadrowa pracowników w przedsiębiorstwie.

Zawiera: kartoteka pracowników; umowy o pracę i cywilnoprawne; ZFŚS; kalendarze; kartoteka instytucji; planowanie pracy; ewidencja czasu pracy; raporty i zestawienia kadrowe.

Kadry i płace – prowadzenie kadr oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.

Zawiera: kartoteka pracowników; umowy o pracę i cywilnoprawne; ZFŚS; kalendarze; kartoteka instytucji; planowanie pracy; ewidencja czasu pracy; ewidencja akordów i potrąceń; ewidencja naliczeń i potrąceń; ewidencja potrąceń komorniczych; karty kosztów wynagrodzeń; zlecenia; wynagrodzenia (wypłaty i rachunki); raporty i zestawienia kadrowe i płacowe.

Kadry i płace 2 – prowadzenie kadr oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.

Bazujący na Gratyfikancie nexo PRO rozbudowany moduł do obsługi kadr i płac w firmie.

Sfera Navireo – interfejs programistyczny.

Umożliwia tworzenie i wykorzystanie rozwiązań spełniających nawet najbardziej nietypowe wymagania klienta. Szczególnie chodzi tu o rozszerzenie lub zmodyfikowanie standardowej funkcjonalności systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z szerszym opisem Sfery oraz przykładowymi rozwiązaniami.

Fabryka obiektów – tworzenie własnych obiektów biznesowych.

Mechanizm pozwalający na łatwe i szybkie tworzenie własnych rozwiązań, a tym samym wygodne przystosowywanie systemu do indywidualnych wymagań. Umożliwia definiowanie własnych obiektów w systemie, automatycznie generuje dla nich interfejs użytkownika, uprawnienia, itd.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności systemu Navireo można odnaleźć na stronie programu.