InsERT - Pobierz demo

Programy InsERT gotowe na RODO!

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać tzw. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dokładnie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych). Jego celem jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych poprzez dostosowanie do dynamicznego rozwoju technologii. RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i przetwarzają dane dotyczące osób fizycznych, także tych prowadzących działalność gospodarczą (dane z CEiDG). Co ważne, RODO nie wskazuje dokładych procedur, a jedynie daje wytyczne – firmy muszą samodzielnie przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponują, a także wybrać środki minimalizujące ryzyko naruszenia prywatności.

W maju 2018 roku, pojawiły się aktualizacje Wszystkie programów InsERT (m.in. InsERT nexo – 20.0.0, InsERT GT – 1.52, Navireo – 1.35) mające na celu dostosowanie do obowiązków narzucanych przez RODO.

Dostępne są poradniki RODO dla programów z linii:

Programy InsERT gotowe na JPK!

W czerwcu 2016 roku ukazały się aktualizacje systemów InsERT nexo (11.0.0), InsERT GT (1.44) oraz Navireo (1.27), które dostosowują programy do nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie:

  • e-Kontroli podatkowych (art. 193a)
  • obowiązkowego, comiesięcznego przesyłania informacji o ewidencji VAT (tzw. e-Sprawozdawczość VAT; art. 82 ustęp 1b)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, które w ujednolicony sposób będą przekazywane organom podatkowym.
Więcej na temat obsługi plików JPK w programach InsERT można znaleźć w dedykowanych poradnikach dla programów:

Koniec wsparcia dla systemów Windows XP/Vista/2003!

Od 31 marca 2017 firma InsERT zaprzestała wsparcia dla starszych systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista oraz Windows 2003 Server dla wszystkich swoich produktów, w szczególności dla:

  • InsERT nexo,
  • InsERT GT,
  • Navireo,
  • mikroSubiekt dla Windows.

Oznacza to, że nowe wersje programów nie będą testowane na w/w systemach operacyjnych, a także że niektóre funkcjonalności nie będą na nich działać. Dotyczy to przede wszystkim operacji online, m.in.:

  • wysyłanie plików JPK,
  • pobieranie danych klienta z baz GUS/CEIDG,
  • weryfikowanie statusu podatnika w bazie Ministerstwa Finansów,
  • pobieranie kursów walut.

Jednocześnie przypominamy o komunikacie Ministerstwa Finansów, w którym informuje ono, że od 1 lipca 2017 nie będzie możliwości przesyłania deklaracji elektronicznie z systemów XP, Vista oraz 2003 Server.