Sprawne prowadzenie biznesu niejednokrotnie wymaga zaimplementowania w oprogramowaniu zaawansowanych, często nietypowych i indywidualnych dla danego przedsiębiorstwa funkcji. Z myślą o takich potrzebach powstała Sfera Navireo. Pozwala ona na stworzenie rozwiązań spełniających nietypowe wymagania klienta. Szczególnie chodzi tu o rozszerzenie lub zmodyfikowanie standardowej funkcjonalności systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta.

Istotną cechą Sfery jest możliwość zintegrowania Navireo z już istniejącą u klienta infrastrukturą informatyczną. Przykładowo: połączenie systemu zbierającego dane z liczników energii z modułem Sprzedaż, który automatycznie będzie generował faktury dla klientów, czy dodawanie w module Kadry i Płace informacji z rejestratora czasu pracy.

Sfera Navireo udostępnia pełną logikę biznesową, a także obsługę zdarzeń w programie. Pozwala to na zbudowanie interakcji programu z użytkownikiem poprzez reagowanie na wykonywane przez niego operacje. Przykładem takiego zdarzenia może być obsługa momentu zapisu dokumentu sprzedaży: naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje uruchomienie zdarzenia (zapis dokumentu), następnie wywołanie tego zdarzenia uruchomi aplikację (rozszerzenie funkcjonalne napisane przez programistę), która spowoduje automatyczną wysyłkę faktury do klienta pocztą elektroniczną.

Sfera Navireo umożliwia osadzanie w interfejsie użytkownika własnych aplikacji rozwijających funkcjonalność Navireo.

Dodatki wykorzystujące Sferę Navireo

Poniżej prezentujemy listę wybranych, stworzonych przez nas dodatków do Navireo. Prezentowane rozwiązania mogą zostać dostosowywane do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Informator o dokumencie

Zadaniem tego dodatku jest wspomaganie handlowców w ich codziennej pracy z systemem Navireo. Podczas tworzenia dokumentów (zanim zostaną zapisane) dostępne jest polecenie uruchamiające okno Informatora dokumentu, dzięki któremu użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia, czy istnieje wystarczająca ilość towaru na stanie magazynowym; sprawdzenia spodziewanego kosztu, zysku, narzutu oraz marży pozycji; symulowania zysku, narzutu oraz marży na podstawie zmiany ceny sprzedaży.

Rozwiązanie działa na dokumentach sprzedażowych, wydaniach i rozchodach magazynowych, a także na zamówieniach od klientów.

Zbiorcze zmiany

Rozwiązanie powstało z myślą o firmach posiadających rozbudowane kartoteki towarów i kontrahentów, dla których priorytetem jest szybka aktualizacja tych danych.

Dodatek składa się z dwóch części: do edycji kartotek towarów i kontrahentów.

Operacje zbiorczych zmian w kartotekach przeprowadza się w sposób bardzo prosty: użytkownik zaznacza na liście w komponencie te pozycje, dla których chce dokonać aktualizacji, wywołuje operację Zbiorczych zmian, ustawia atrybuty do zmiany, po czym zatwierdza je.Kontrola należności

Wbudowany w Navireo system kontroli tzw. limitów kredytowych sprowadza się do monitorowania kwot niezapłaconych faktur. Nie są natomiast uwzględniane niezafakturowane wydania zewnętrzne (WZ). Stanowi to problem w wielu branżach, szczególnie w hurtowniach budowlanych.

Dodatek Kontrola należności jest alternatywą dla opisanego wyżej mechanizmu – oprócz kontrolowania wysokość nierozliczonych rozrachunków, monitoruje także wartość niezafakturowanych wydań zewnętrznych oraz (na życzenie) niezrealizowanych zamówień od klientów.

Dodatek skutecznie blokuje zapisanie faktury albo wydania zewnętrznego w sytuacji przekroczenia limitów. Dodatkowo, informację o fakcie przekroczenia limitu pokazuje już w momencie wyboru kontrahenta na dokument – co również jest przewagą nad standardowym mechanizmem w systemie Navireo.

Numeracja wg serii

Rozwiązanie wspierające pracę działów handlowych firm, w których inne osoby zbierają zamówienia od klientów, a inne za wystawianie faktur na podstawie tych zamówień.

Jego zadaniem jest automatyczne przepisywanie tzw. serii (czyli rozszerzeń w numeracji dokumentów przypisanych do handlowców) z dokumentów Zamówienie od klienta do dokumentów typu Faktura sprzedaży.

Korzyściami z tak przyjętego modelu pracy są: łatwe rozliczanie handlowców (na podstawie zrealizowanych zamówień) oraz elastyczne analizy sprzedaży (np. sprzedaż poszczególnych grup towarowych z podziałem na handlowców).

Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów

Moduł pozwala na prowadzenie w Navireo rozliczania w czasie kosztów działalności firmy, takich jak czynsze, prenumeraty, czy ubezpieczenia.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne rozdzielenie kwoty „zawieszonej” na koncie międzyokresowego rozliczenia kosztów na zadane okresy czasowe (np. przez rok co miesiąc lub co kwartał) oraz na zbiorcze przepisywanie wyliczonej kwoty na właściwe konto kosztowe.