Wydruki faktur

Faktura z tabelą należności kontrahenta

Faktura z oznaczeniami GTU / JPK

Faktura dwujęzyczna: polsko-angielska

Faktura dwujęzyczna: polsko-niemiecka

Faktura 57mm

 • wzorzec wydruku faktury sprzedaży mieszczący się na szerokości 57mm. Idealny do drukarek przenośnych.
 • Subiekt GT i Navireo

Faktura ze składnikami kompletów

 • wariant I
 • wariant II
 • dostępne także warianty wzorca dla WZ, ZK i ZD
 • Subiekt GT i Navireo

Faktura z drukiem polecenia zapłaty

 • Subiekt GT i Navireo

Faktura NFZ

 • wzorzec faktury przeznaczony dla sklepów ortopedycznych, rehabilitacyjnych. Na fakturze umieszcza kwoty: refundacji NFZ, dofinansowania (np. przez fundację) oraz płatności gotówkowej dokonanej przez klienta.
 • Subiekt GT i Navireo

Faktura uwzględniająca odsetki
Wzorzec wydruku faktury sprzedaży uwzględniający noty odsetkowe kontrahenta. Ich wartość jest wliczana do wartości „Do zapłaty” na fakturze.
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

Faktura dla agencji celnej
Wzorzec wydruku faktury sprzedaży uwzględniający specyficzne potrzeby wykazywania dodatkowych opłat ujętych w postaci noty do faktury.
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

Faktura z listą WZ

Faktura z odbiorcą / adresem dostawy

 • jeśli na fakturze podano innego odbiorcę niż płatnika, drukuje jego adres z kartoteki. Jeśli płatnik jest jednocześnie odbiorcą, a ma w karcie zdefiniowany adres dostawy, to użyty zostaje ten adres.
 • wzorzec tekstowy dla Subiekta GT i Navireo

Wydruki magazynowe

WZ ze składnikami kompletów
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

Remanent z kodami i opisami dostaw

Arkusz spisu z natury

Wydruki zamówień

Zamówienie od klienta ze zdjęciami produktów

Zamówienie ze składnikami kompletów
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

Lista zamówień do pakowania (wydruk listy)

 • przydatny wydruk dla firm prowadzących sprzedaż wysyłkową – w szybki i oszczędny sposób przygotowuje wydruk wszystkich zamówień wraz z ich pozycjami, prosto z komponentu „Zamówienia od klientów”.
 • w przypadku Subiekta GT wymaga dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT
 • Subiekt GT lub Navireo

Wydruki specjalizowane

HDI – Handlowy Dokument Identyfikacyjny
Podstawowy wydruk dla firm eksportowych.
Programy: Subiekt GT, Subiekt nexo PRO, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny (Subiekt nexo PRO), tekstowy (Subiekt GT, Navireo)

Specyfikacja sztuk ładunku
Podstawowy wydruk dla firm eksportowych.
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

 

Deklaracja zgodności

TAX-FREE
Programy: Subiekt GT, Navireo
Rodzaj wydruku: graficzny

 

Wydruki księgowe

Rejestr VAT z formami płatności