Portal BiuraPortal Biura to intuicyjna aplikacja internetowa stanowiąca miejsce kontaktu klienta z obsługującym go biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi: Rewizorem nexo PRO, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo PRO oraz Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie oferują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów. Usługi te mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie: biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną z nich lub obie.

Portal Biura – korzyści dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

 • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
 • wygodnie przeglądać je w jednym miejscu;
 • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do programu księgowego;
 • automatycznie pobierać dane z faktur: dzięki wbudowanemu OCR, aplikacja rozpoznaje numer dokumentu, datę, kontrahenta czy kwoty z tabeli VAT, a następnie przenosi je do zapisu księgowego podczas jego dodawania;
 • automatycznie informować klienta o postępie prac z dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

 • publikować raporty finansowo-księgowe na podstawie danych pobranych z programów;
 • przeglądać raporty udostępnione klientowi;
 • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail i/lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Portal Biura – korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

 • błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego – poprzez chmurę – skany lub zdjęcia dokumentów;
 • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
 • śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

 • wygodnie przeglądać raporty udostępniane przez biuro:
  • podsumowanie ewidencji VAT oraz szczegółowych zapisy sprzedaży i zakupu,
  • podsumowanie ksiąg rachunkowych, oraz ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
  • podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
  • wynagrodzenia pracowników,
  • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
 • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro: filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a także drukować je czy eksportować do formatu CSV;
 • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, czy termin rozliczenia się z biurem);
 • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS i/lub e-mail.

InsERT - Pobierz demo