[API]
[Navireo]
[Posnet]
[Eset]
[Partnerzy]
[TeamViewer]
Dodatki wykorzystujące Sferę Navireo

Poniżej prezentujemy listę wybranych dodatków do Navireo.

Wszystkie nasze rozwiązania własne mogą być dostosowywane do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Informator o dokumencie
Zadaniem tego dodatku jest wspomaganie handlowców w ich codziennej pracy z systemem Navireo. Podczas tworzenia dokumentów (zanim zostaną zapisane) dostępne jest polecenie uruchamiające okno Informatora dokumentu, dzięki któremu użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia, czy istnieje wystarczająca ilość towaru na stanie magazynowym; sprawdzenia spodziewanego kosztu, zysku, narzutu oraz marży pozycji; symulowania zysku, narzutu oraz marży na podstawie zmiany ceny sprzedaży.
Rozwiązanie działa na dokumentach sprzedażowych, wydaniach i rozchodach magazynowych, a także na zamówieniach od klientów.
Zbiorcze zmiany
Rozwiązanie powstało z myślą o firmach posiadających rozbudowane kartoteki towarów i kontrahentów, dla których priorytetem jest szybka aktualizacja tych danych.
Dodatek składa się z dwóch części: do edycji kartotek towarów i kontrahentów.
Operacje zbiorczych zmian w kartotekach przeprowadza się w sposób bardzo prosty: użytkownik zaznacza na liście w komponencie te pozycje, dla których chce dokonać aktualizacji, wywołuje operację Zbiorczych zmian, ustawia atrybuty do zmiany, po czym zatwierdza je.


Kontrola należności
Wbudowany w Navireo system kontroli tzw. limitów kredytowych sprowadza się do monitorowania kwot niezapłaconych faktur. Nie są natomiast uwzględniane niezafakturowane wydania zewnętrzne (WZ). Stanowi to problem w wielu branżach, szczególnie w hurtowniach budowlanych.
Dodatek Kontrola należności jest alternatywą dla opisanego wyżej mechanizmu – oprócz kontrolowania wysokość nierozliczonych rozrachunków, monitoruje także wartość niezafakturowanych wydań zewnętrznych.
Skutecznie blokuje zapisanie faktury albo wydania zewnętrznego w sytuacji przekroczenia limitów. Dodatkowo, informację o fakcie przekroczenia limitu pokazuje już w momencie wyboru kontrahenta na dokument – co również jest przewagą nad standardowym mechanizmem w systemie Navireo.
Profilowanie zakładek
Standardowe uprawnienia w systemie Navireo pozwalają jedynie na całkowite zablokowanie użytkownikom poprawiania kartotek towarów i kontrahentów. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy należy ograniczyć dostęp jedynie do niektórych zakładek. Odpowiedzią na taką potrzebę jest dodatek Profilowanie zakładek. Za jego pomocą administrator systemu ukryje newralgiczne zakładki przed nieuprawnionymi użytkownikami Navireo.
Numeracja wg serii
Rozwiązanie wspierające pracę działów handlowych firm, w których inne osoby zbierają zamówienia od klientów, a inne za wystawianie faktur na podstawie tych zamówień.
Jego zadaniem jest automatyczne przepisywanie tzw. serii (czyli rozszerzeń w numeracji dokumentów przypisanych do nadlowców) z dokumentów Zamówienie od klienta do dokumentów typu Faktura sprzedaży.
Korzyściami z tak przyjętego modelu pracy są: łatwe rozliczanie handlowców (na podstawie zrealizowanych zamówień) oraz elastyczne analizy sprzedaży (np. sprzedaż poszczególnych grup towarowych z podziałem na handlowców).
Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów
Moduł pozwala na prowadzenie w Navireo rozliczania w czasie kosztów działalności firmy, takich jak czynsze, prenumeraty, czy ubezpieczenia.
Rozwiązanie pozwala na automatyczne rozdzielenie kwoty "zawieszonej" na koncie międzyokresowego rozliczenia kosztów na zadane okresy czasowe (np. przez rok co miesiąc lub co kwartał) oraz na zbiorcze przepisywanie wyliczonej kwoty na właściwe konto kosztowe.

by AKOM
© 2010 - 2021Informacja o plikach cookie
Ta strona używa plików cookie. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień. Zamknij Czytaj więcej »