[API]
[Navireo]
[Posnet]
[Eset]
[Partnerzy]
[TeamViewer]
Nowe przepisy dotyczące urządzeń fiskalnych - maj 2019

Z dniem 1 maja 2019 wszedł w życie pakiet zmian prawnych dotyczący urządzeń fiskalnych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. kasy on-line oraz nową tzw. matrycę stawek VAT. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.


Informacja o zasadach ewidencji

Pierwszą istotną nowością jest zapoznanie kasjerów z informacją o zasadach ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych oraz odebranie od tych osób pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z tą informacją. W informacji tej mowa jest m.in. o obowiązku wydania klientowi paragonu (nawet bez jego żądania) oraz o możliwości otrzymania przez kasjera kary grzywny, w przypadku niewydania paragonu.
Ważne jest to, że takie oświadczenie odbierane jest od kasjerów - jeśli sprzedaż prowadzi sam przedsiębiorca, nie musi sam dla siebie składać takiego oświadczenia.
Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden otrzymuje kasjer, a drugi zostaje u przedsiębiorcy (np. w dokumentacji kadrowej). Jednocześnie dementujemy plotki: oświadczeń tych przedsiębiorca nie przekazuje do Urzędu Skarbowego.

Formularz do pobrania.

WAŻNE: Podatnicy, których kasy były fiskalizowane przed 01.05.2019 r., odbierają od kasjerów powyższe oświadczenia w terminie do 31.05.2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 3, 4, 5 i 6 oraz §58 Rozporządzenia ws kas rejestrujących.


Nowa matryca stawek VAT

Nowe rozporządzenie narzuca następującą kolejność przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych:

Jest to istotna zmiana z tego względu, że poprzednie przepisy narzucały przyporządkowanie wyłącznie literze A. Pozostałe litery programowaliśmy zwyczajowo w kolejności: B: 8%, C: 0%, D: 5% i G: zwolnienie od podatku. Stąd teraz konieczne jest przeprogramowanie urządzeń.
W przypadku drukarek fiskalnych wystarczająca jest zmiana przyporządkowania oraz korekta konfiguracji programu handlowego (np. Subiekta).
W przypadku kas fiskalnych, oprócz zmiany przyporządkowania, konieczne jest przeprogramowanie bazy PLU dla pozycji (towarów/usług), których sprzedaż następuje w stawkach VAT innych niż 23% i 8%. Jak widać na powyższej liście, stawki 5% i 0% zamieniły się miejscami, a zwolnienie od podatku z ostatniej pozycji (litera G) przeniosła się pod literę E.

Użytkownicy kas fiskalnych mogą taką operację przeprowadzić samodzielnie. Użytkownicy drukarek fiskalnych powinny zgłaszać się do serwisu urządzenia.

Instrukcja wprowadzenia matrycy VAT w Subiekcie GT.

WAŻNE: Podatnicy, których kasy były fiskalizowane przed 01.05.2019 r., dokonują wprowadzenia nowej matrycy VAT w terminie do 31.07.2019 r.

UWAGA: Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT dotyczy także przedsiębiorców zwolnionych z VAT!

Podstawa prawna: §6 ust. 1 pkt 5 oraz §59 Rozporządzenia ws kas rejestrujących.


Kasy on-line

Nowe przepisy wprowadzają do obrotu tzw. kasy on-line. Są to urządzenia, których konstrukcja umożliwia połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). CRK to serwery prowadzone przez Ministerstwo Finansów. Ich rolą jest zbieranie i przechowywanie w postaci cyfrowej kopii wszystkich dokumentów (a więc m.in. paragonów i raportów dobowych) generowanych przez kasę fiskalną. Takie kasy wymagają stałego dostępu do Internetu, aby systematycznie, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Skarbowy, wysyłać dane do CRK.
Kasy on-line muszą być stosowane obowiązkowo w następujących branżach:

WAŻNE: Jeśli podatnik posiada już kasę fiskalną, a jego branża znajduje się na wyżej wymienionej liście, konieczny będzie zakup nowej kasy, czyli kasy on-line. Posiadanej kasy nie on-line (a więc np. z kopią elektroniczną) nie da się "przerobić" na kasę on-line!
Jeśli podatnik prowadzi - oprócz działalności wymienionej na liście - także inną działalność, nie musi wymieniać wszystkich posiadanych kas fiskalnych. Zmienia wyłącznie tą, na której ewidencjonuje sprzedaż wymienionych towarów czy usług. Przykładowo: market budowlany handlujący także węglem, kasę on-line może stosować wyłączenie do rejestrowania sprzedaży węgla, a w pozostałym zakresie - stosuje dotychczasową kasę.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że podatnik, który musi wymienić kasę na kasę on-line, może skorzystać z ulgi z tytułu jej zakupu. Ulga przysługuje także wtedy, gdy podatnik już kiedyś korzystał z takiej ulgi.

Podstawa prawna: art. 145b ust. 1 oraz art. 111 ust. 4, 5 i 6 Ustawy o VAT


Brak możliwości wymiany pamięci w kasach dwurolkowych

Kolejna istotna zmiana to wygaszenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. homologacji urządzeń dwurolkowych, czyli z kopią papierową paragonu. Co to oznacza? Po wspomnianej dacie nie będzie można kupić takiej kasy, a także wymienić w obecnie posiadanych kasach pamięci fiskalnej. Jeśli jednak pamięć nie zapełni się, kasę będzie można używać także po tej dacie!

Podstawa prawna: art. 145a ust. 5 i 7 Ustawy o VAT.


Ulga na zakup kasy fiskalnej tylko dla kas on-line

Od 01.05.2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej jest udzielona wyłączenie dla kas on-line. Ulga wynosi 90% ceny netto zakupu kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Podstawa prawna: art. 111 ust. 4, 5 i 6 Ustawy o VAT.


Przepisy

by AKOM
© 2010 - 2022Informacja o plikach cookie
Ta strona używa plików cookie. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień. Zamknij Czytaj więcej »