Archiwum newsˇw


Subiekt 123 - darmowy program do fakturowania! (24-10-2016)
W ostatnich dniach mia┬│a miejsce premiera nowego produktu firmy InsERT - Subiekta 123. Jest to ┬│atwy w obs┬│udze system fakturowania dost├¬pny z dowolnego miejsca na ┬Žwiecie - poprzez przegl┬▒dark├¬ internetow┬▒.
Najwa┬┐niejsze cechy programu:
 • wystawianie faktur i paragonów (┬│┬▒cznie z fiskalizacj┬▒)
 • kartoteka klientów
 • kartoteka towarów i us┬│ug
 • integracja z programami ksi├¬gowymi z linii InsERT nexo
Do ko├▒ca stycznia 2017 roku program jest bezp┬│atny!
Brak mo┬┐liwo┬Âci wys┬│ania e-deklaracji na Windows XP i Vista (20-10-2016)
Ministerstwo Finansów poinformowa┬│o, ┬┐e od 1 stycznia 2017 roku nast┬▒pi zmiana protoko┬│u wykorzystywanego w komunikacji z serwisem e-Deklaracje. Nowy protokó┬│ nie jest obs┬│ugiwany na starszych systemach operacyjnych.

Oznacza to, ┬┐e po nowym roku nie b├¬dzie mo┬┐na wys┬│a├Ž elektronicznie deklaracji skarbowych z programów z linii InsERT GT, Navireo oraz InsERT nexo zainstalowanych na systemach operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008.

Wszystkim klientom u┬┐ywaj┬▒cych w/w systemów do wysy┬│ania deklaracji, sugerujemy jak najszybsz┬▒ ich wymian├¬ - zapraszamy do kontaktu z nami.

Aktualizacja (02-11-2016): termin wprowadzenia zmian zosta³ przesuniêty na "po³owê 2017 roku".
Promocja rozszerze├▒ do program├│w InsERT (13-09-2016)

Do 27. wrze┬Ânia 2016 trwa promocja na rozszerzenia do programów firmy InsERT.

Przyk┬│adowe ceny:

 • Rozszerzenie o kolejne 3 stanowiska do Subiekta GT: 390 z┬│ netto (standardowo: 590 z┬│ netto)
 • czerwony PLUS dla InsERT GT: 690 z┬│ netto (standardowo: 990 z┬│ netto)

Pe┬│na lista produktów obj├¬tych promocj┬▒ dost├¬pna jest tutaj.

Zapraszamy do kontaktu w celu z┬│o┬┐enia zamówienia.

Kolejny cykl szkole├▒ dla serwisant├│w (31-08-2016)
Po raz kolejny mamy przyjemno┬Â├Ž zaprosi├Ž obecnych oraz przysz┬│ych Partnerów do wzi├¬cia udzia┬│u w szkoleniach pozwalaj┬▒cych uzyska├Ž (lub odnowi├Ž) Dyplom Serwisanta programów InsERT.
Terminarz szkole├▒ dost├¬pny jest zarówno na naszej stronie internetowej, jak równie┬┐ na stronie firmy InsERT.
Programy InsERT gotowe na JPK! (29-06-2016)
Kilka dni temu ukaza┬│y si├¬ aktualizacje systemów InsERT GT (1.44) oraz Navireo (1.27). Dzi┬ ukaza┬│a si├¬ tak┬┐e akutalizacja do InsERT nexo (11.0.0).
Nowe wersje dostosowuj┬▒ programy do nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie:
 • e-Kontroli podatkowych (art. 193a)
 • obowi┬▒zkowego, comiesi├¬cznego przesy┬│ania informacji o ewidencji VAT (tzw. e-Sprawozdawczo┬Â├Ž VAT; art. 82 ust├¬p 1b)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczna posta├Ž ksi┬▒g podatkowych i dowodów ksi├¬gowych, które w ujednolicony sposób b├¬d┬▒ przekazywane organom podatkowym.
Wiêcej informacji.
Szkolenie Gratyfikant nexo - dziêkujemy! (29-04-2016)
Bardzo dzi├¬kujemy Pani Gra┬┐ynie W├¬gierskiej-Wolniewicz z firmy WW SYSTEM za przeprowadzenie, a wszystkim obecnym za uczestnictwo w zorganizowanym przez nas szkoleniu dla serwisantów z programu Gratyfikant nexo.
Problem z domen┬▒ rozwi┬▒zany (07-04-2016)
Szanowni Pa├▒stwo,
Informujemy, ┬┐e rozwi┬▒zali┬Âmy problem funkcjonowania domeny akom.pl - dzia┬│a ju┬┐ nasza strona internetowa oraz poczta elektroniczna.
Za utrudnienia przepraszamy.
Szkolenia dla serwisant├│w - wiosna 2016 (22-02-2016)
Mamy przyjemno┬Â├Ž zaprosi├Ž obecnych oraz przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT na kolejny cykl szkole├▒.
To ju┬┐ trzeci sezon, w trakcie którego przygotowali┬Âmy szkolenia, które - oprócz Cz├¬stochowy - odb├¬d┬▒ si├¬ tak┬┐e w Chorzowie.
Zachêcamy do zapoznania siê z przygotowanym terminarzem .
Szkolenia "Zmiany w InsERT nexo" (04-03-2015)
Informujemy o opublikowaniu terminów szkole├▒ "Zmiany w InsERT nexo".
Zapraszamy do zapisów.
Wiosenny cykl szkole├▒ dla serwisant├│w (19-01-2015)
Wszystkich obecnych i przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT zapraszamy do udzia┬│u w wiosennym cyklu organizowanych przez nas szkole├▒.
W tym sezonie szkolenia odbywaj± siê nie tylko w naszej sali w Czêstochowie, ale te¿ - po udanym debiucie - tak¿e w Chorzowie.
Zapraszamy do zapoznania siê z terminarzem.
¯yczenia (23-12-2014)
Firma AKOM s┬│ada swoim klientom oraz partnerom ┬┐yczenia spokojnych ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodz┬▒cym 2015 roku.
Kolejny sezon szkole├▒ dla Partner├│w (14-08-2014)
Wszystkich obecnych i przysz┬│ych partnerów pragniemy zaprosi├Ž do udzia┬│u w szkoleniach z oprogramowania InsERT pozwalaj┬▒cych uzyska├Ž tytu┬│ Dyplomowanego serwisanta InsERT.
Terminarz szkole├▒ oraz formularze zapisowe dost├¬pne s┬▒ - jak zwykle - na naszej stronie internetowej w zak┬│adce Szkolenia dla serwisantów lub na stronie firmy InsERT.
Dodatkowe terminy szkole├▒ z InsERT nexo (07-04-2014)
Ze wzgl├¬du na du┬┐e zainteresowanie szkoleniami dla Partnerów z nexo, przygotowali┬Âmy dodatkowe terminy szkole├▒: Pe┬│na lista szkole├▒, dost├¬pna jest w zak┬│adce Szkolenia.
Szkolenia dla Partner├│w - InsERT nexo (18-02-2014)
Zapraszamy wszystkich obecnych i przysz┬│ych Partnerów InsERT na wiosenny cykl szkole├▒ dla serwisantów organizowany w naszej firmie.
W tym sezonie, po raz pierwszy proponujemy szkolenia z nowego systemu - InsERT nexo.
Szkolenia dla serwisant├│w - jesie├▒/zima 2013 (20-09-2013)
Zapraszamy Pa├▒stwa do udzia┬│u kolejnym cyklu szkole├▒ dla obecnych i przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT organizowanych w naszej firmie.
Uko├▒czenie takich szkole├▒, to przede wszystkim wiedza o funkcjach i dzia┬│aniu programów, a tak┬┐e presti┬┐ w postaci dodatkowej promocji na stronach firmy InsERT.
Dodatkowe informacje, a tak┬┐e terminy dost├¬pne s┬▒ na naszej stronie internetowej, w zak┬│adce Szkolenia dla serwisantów.
Promocja: Lato ksiêgowych (08-07-2013)
Do ko├▒ca lipca br. obowi┬▒zuje promocja na programy ksi├¬gowe firmy InsERT: Rachmistrz GT (ksi├¬ga przychodów i rozchodów/rycza┬│t + mikrop┬│ace) oraz Rewizor GT (ksi├¬gi handlowe + mikrop┬│ace):
 • Rachmistrz GT: 290 z┬│ netto
 • Rewizor GT: 790 z┬│ netto
Ponadto obni¿k± objête s± progamy i zestawy dla biur rachunkowych (nawet do 50%).
Zapraszamy Pa├▒stwa do kontaktu z nami oraz do sk┬│adania zamówie├▒.
Promocja rozszerze├▒ licencyjnych InsERT (19-06-2013)
Do dnia 30 czerwca br. trwa promocja na rozszerzenia licencyjne programów firmy InsERT. Ceny przyk┬│adowych rozszerze├▒ (netto):
 • Subiekt GT - rozsz. o kolejne 3 stanowiska: 390 z┬│
 • Sfera dla Subiekta GT - rozsz. o kolejne stanowisko: 290 z┬│
 • Gestor GT - rozsz. o kolejne 3 stanowiska: 250 z┬│
 • Gratyfikant GT - rozsz. o 50 pracowników: 250 z┬│
 • Gratyfikant GT - rozsz. "open": 990 z┬│
Pe³na oferta dostêpna jest na stronie firmy InsERT.
Zapraszamy do sk┬│adania zamówie├▒.
Subiekt GT w zestawach dla biur rachunkowych i doradc├│w podatkowych (01-02-2013)
Od 1.02.2013 wszystkie zestawy dla biur rachunkowych i doradców podatkowych zawieraj┬▒ Subiekta GT (zamiast mikroSubiekta), przy zachowaniu dotychczasowych cen.
Oferta zestawów skierowana jest wy┬│┬▒cznie do podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksi├¬gowo┬Âci, doradztwa podatkowego b┬▒d┬╝ czynno┬Âci bieg┬│ego rewidenta.
Szkolenia dla serwisant├│w - pierwsze p├│┬│rocze 2013 (30-01-2013)
Zapraszamy obecnych i przysz┬│ych partnerów do udzia┬│u w szkoleniach z oprogramowania InsERT pozwalaj┬▒cych uzyska├Ž tytu┬│ Dyplomowanego serwisanta InsERT.
Terminy szkole├▒ oraz ich tematyka dost├¬pne s┬▒ na naszej stronie internetowej, w zak┬│adce Szkolenia dla serwisantów.
Zmiany VAT 2013 w programach InsERT (27-12-2012)
Informujemy, ┬┐e dost├¬pne s┬▒ ju┬┐ ulepszenia do programów InsERT dostosowane do zmian w przepisach zaplanowanych na 2013 rok:
 • InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor): 1.31
 • Navireo: 1.15
 • mikroSubiekt: 3.0
 • Subiekt Sprint: 1.06
 • mobilnySubiekt: 1.07
Programy InsERT gotowe na zmiany VAT w 2013 roku (14-12-2012)
W zwi┬▒zku z planowanymi przez rz┬▒d na rok 2013 zmianami w przepisach o VAT (zmiana „Rozporz┬▒dzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us┬│ug, do których nie maj┬▒ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us┬│ug”), firma InsERT przygotowuje nowe wersje swoich programów, których funkcjonalno┬Â├Ž zostanie przystosowana do nowych przepisów.
Wersje 1.31 InsERT GT i 1.15 Navireo pojawi± siê w drugiej po³owie grudnia.
List├¬ now┬Âci mo┬┐na ┬Âledzi├Ž pod tym adresem.
Zach├¬camy równie┬┐ do przeczytania artyku┬│u "Przedsi├¬biorcy nie odetchn├¬li – istotne zmiany VAT ju┬┐ od 1 stycznia 2013 r!".
e-Archiwizacja dla InsERT GT (16-11-2012)
Wraz z wersj┬▒ 1.30 systemu InsERT GT, zosta┬│a uruchomiona nowa us┬│uga dla u┬┐ytkowników programu: e-Archiwizacja. Us┬│gua polega na tworzeniu kopii zapasowych baz danych InsERT GT on-line, z wykorzystaniem tzw. chmury (Windows Azure).
Wiêcej informacji.
Koszt us┬│ugi to 199 z┬│ netto za rok.
Nowe terminy szkole├▒ dla serwisant├│w (27-08-2012)
Zapraszamy Pa├▒stwa do udzia┬│u kolejnym cyklu szkole├▒ dla obecnych i przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT organizowanych w naszej firmie.
Terminarz szkole├▒.
Ostatnie dni promocji dla biur rachunkowych (27-08-2012)
Tylko do ko├▒ca miesi┬▒ca trwa promocja InsERT skierowana dla biur rachunkowych - programy mo┬┐na nabywa├Ž z rabatem 50%. Zach├¬camy do kontaktu.
Wiêcej informacji.
Ostatnie dni cen promocyjnych na przje┬Âcie z DOSa! (26-04-2012)
Szanowni Pa├▒stwo,
Tylko do 31.05. br. b├¬d┬▒ obowi┬▒zywa├Ž specjalne ni┬┐sze ceny systemu InsERT GT dla u┬┐ytkowników programów DOS-owych.
Zach├¬camy Pa├▒stwa do migracji jeszcze na dotychczasowych warunkach, dzieki którym mo┬┐na uzyska├Ž ceny nawet o 42% ni┬┐sze od standardowych.
Z cenami specjalnymi mo┬┐na zapozna├Ž si├¬ w cenniku oprogramowania.
Na wszelkie Pa├▒stwa pytania dotycz┬▒ce warunków uzyskania cen specjalnych, odpowiedz┬▒ nasi pracownicy.
Szkolenia dla serwisant├│w w roku 2012 (29-12-2011)
Wszystkich obecnych i przysz┬│ych partnerów zapraszamy do udzia┬│u w szkoleniach z oprogramowania InsERT pozwalaj┬▒cych uzyska├Ž tytu┬│ Dyplomowanego serwisanta InsERT.
Uko├▒czenie takich szkole├▒, to przede wszystkim wiedza o funkcjach i dzia┬│aniu programów, a tak┬┐e presti┬┐ w postaci dodatkowej promocji na stronach firmy InsERT.
Dodatkowe informacje, a tak┬┐e terminy dost├¬pne s┬▒ na naszej stronie internetowej, w zak┬│adce Szkolenia dla serwisantów.
Bezp┬│atne prezentacje oprogramowania (29-12-2011)
Zapraszamy Pa├▒stwa na bezp┬│atne prezentacje programów do obs┬│ugi firm oferowanych przez nasz┬▒ firm├¬:
 • Subiekta GT (handel, magazyn)
 • Rachmistrza GT (KPiR)
 • Rewizora GT (F-K)
 • Gratyfikanta GT (kadry i p┬│ace)
 • Gesotra GT (CRM)
Wiêcej informacji...
Szkolenia dla serwisant├│w: Rewizor i Gratyfikant (16-11-2011)
Zapraszamy wszystkich Pa├▒stwa zainteresowanych zdobyciem uprawnie├▒ serwisowych z programów Rewizor i Gratyfikant na szkolenia organizowane przez nas jeszcze w tym roku. Kliknij po wi├¬cej szczegó┬│ów.
Przej┬Âcie na InsERT GT teraz jeszcze taniej! (24-08-2011)
Tylko do 31 sierpnia tego roku mog┬▒ Pa├▒stwo skorzysta├Ž z wyj┬▒tkowej promocji i zamieni├Ž posiadany program DOSowy na nowoczesny system InsERT GT w bardzo atrakcyjnej cenie:

Subiekt GT (system sprzeda┬┐y) - 240 z┬│ netto
Rachmistrz GT (KPiR) - 140 z┬│ netto
Rewizor GT (pe┬│na ksi├¬gowo┬Â├Ž) - 390 z┬│ netto
Gratyfikant GT (kadry i p┬│ace) - 390 z┬│ netto

Zachêcamy do kontaktu.
Nowe ceny Abonament├│w na programy InsERT (01-07-2011)
Szanowni Pa├▒stwo,
Pragniemy poinformowa├Ž, ┬┐e od 1 lipca 2011 roku zacz├¬┬│y obowi┬▒zywa├Ž nowe ceny Abonamentów na ulepszenia do programów firmy InsERT.
Podwy┬┐ki dotycz┬▒ jedynie Abonamentów zakupionych po up┬│ywie okresu promocyjnego, czyli powy┬┐ej 30 dni od wyga┬Âni├¬cia wa┬┐no┬Âci poprzedniego Abonamentu.
Ceny promocyjne pozostaj┬▒ bez zmian.
Szkolenia dla Partner├│w - Lato 2011 (16-06-2011)
Zapraszamy obecnych i przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT na szkolenia zaplanowane na sezon wakacyjny.
Szkolenia odbywaj± siê w naszej sali w Czêstochowie.
Terminy oraz szczegó┬│owe informacje znajdziecie Pa├▒stwo w zak┬│adce Szkolenia dla serwisantów.
Gestor GT w atrakcyjnych cenach (17-05-2011)
Tylko do 31 maja br. system zarz±dzania relacjami z klientem (CRM) Gestor GT dostêpny jest w cenie 290 z³ netto.
Posiadacze Abonamentu na ulepszenia do Subiekta GT zap┬│ac┬▒ jeszcze mniej, bo jedynie 200 z┬│ netto.
Nowe mobilne urz┬▒dzenia fiskalne Posnet (30-04-2011)
Do naszej oferty do┬│┬▒czy┬│y dwa najnowsze urz┬▒dzenia fiskalne Posnet przeznaczone do pracy w terenie. S┬▒ to: Niewielkie rozmiary tych urz┬▒dze├▒ sprawiaj┬▒, ┬┐e z powodzeniem mog┬▒ by├Ž wykorzystywane przez lekarzy i prawników.
Zapraszamy do zapoznania siê z ofert± urz±dzeñ fiskalnych.
Szkolenia dla serwisant├│w - Wiosna 2011 (07-02-2011)
Wszystkich obecnych i przysz┬│ych serwisantów oprogramowania InsERT zapraszamy do udzia┬│u w wiosennym cyklu szkole├▒ ogranizowanych w naszej firmie.
Terminy szkole├▒ oraz szczegó┬│owe informacje mo┬┐ecie Pa├▒stwo znale┬╝├Ž na naszej stronie w zak┬│adce Szkolenia.
Zmiana VAT w 2011 roku (27-12-2010)
W zwi┬▒zku z zapowiedzian┬▒ na 01.01.2011 zmian┬▒ stawek VAT oraz licznymi pytaniami ze strony klientów przygotowali┬Âmy informacje dla u┬┐ytkowników systemów InsERT GT, programów DOSowych firmy InsERT (m.in. Subiekta 4) oraz urz┬▒dze├▒ fiskalnych serwisowanych przez nasz┬▒ firm├¬. Zach├¬camy do zapoznania si├¬ z materia┬│ami.
Szkolenia dla Partner├│w - sezon Jesie├▒ 2010 (21-09-2010)
Zapraszamy obecnych i przysz┬│ych serwisantów InsERT do udzia┬│u w szkoleniach organizowanych w naszej firmie. Terminy oraz szczegó┬│owe informacje znajdziecie Pa├▒stwo na naszej stronie internetowej w zak┬│adce "Szkolenia".
Szkolenia " InsERT GT II poziom" ju¿ w Czêstochowie (10-09-2010)
Szanowni Pa├▒stwo!
Jest nam niezwykle mi┬│o poinformowa├Ž, ┬┐e dnia 9 wrze┬Ânia 2010 roku, nasza firma - jako pierwsza w Polsce - uzska┬│a presti┬┐owe uprawnienia zezwalaj┬▒ce na prowadzenie szkole├▒ "InsERT GT II poziom" przeznaczonych dla serwisantów oprogramowania firmy InsERT.
Z przyjemno┬Âci┬▒ zach├¬camy nowych i dotychczasowych Partnerów do udzia┬│ów w szkoleniach, dzi├¬ki którym mog┬▒ Pa├▒stwo zosta├Ž Dyplomowanymi Serwisantami firmy InsERT.
Terminy szkoleñ ju¿ niebawem pojawi± siê na naszej stronie internetowej.
Wiosenny cykl szkole├▒ dla serwisant├│w (09-04-2010)
Zach├¬camy wszystkich Pa├▒stwa zainteresowanych szkoleniami dla dystrybutorów oprogramowania InsERT do zapoznania si├¬ z terminarzem szkole├▒ przygotowanych na sezon wiosenny.
Szkolenia dla dystrybutor├│w w naszej firmie (09-09-2009)
Zapraszamy Pa├▒stwa do udzia┬│u w jesiennym cyklu szkole├▒ dla serwisantów oprogramowania InsERT organizowanym w naszej firmie.
Szczegó┬│owe informacje.
Szybka sprzeda┬┐ do Subiekta GT (17-08-2009)
Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e w ofercie firmy InsERT pojawi┬│ si├¬ nowy produkt - Subiekt Sprint. Jest to propozycja dla firm prowadz┬▒cych sprzeda┬┐ detaliczn┬▒. Program umo┬┐liwia szybk┬▒ obs┬│ug├¬ klientów i sprawne zarz┬▒dzanie sklepem.
System wspó┬│pracuje z Subiektem GT.
Do ko├▒ca sierpnia Subiekt Sprint jest dost├¬pny w promocyjnej cenie 300 z┬│.
Promocja na Gratyfikanta GT (20-07-2009)
Tylko do ko├▒ca lipca promocyjna cena na system kadrowo-p┬│acowy Gratyfikant GT - 890 z┬│ netto!
U┬┐ytkownicy starszych wersji Gratyfikanta mog┬▒ skorzysta├Ž z oferty specjalnej na upgrade do Gratyfikanta GT w cenie 450 z┬│ netto.
Nowe licencje w ofercie InsERTu (01-07-2009)
Z dniem dzisiejszym firma InsERT wprowadzi┬│a do swojej oferty nowe rozszerzenia i pakiety licencyjne na swoje oprogramowanie.
 • Licencja oddzia┬│owa na prac├¬ zdaln┬▒ do Gestora GT
 • zestaw Doradca podatkowy zawieraj┬▒cy programy Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroSubiekt dla Windows oraz Gestor GT
 • zestaw Doradca podatkowy plus zawieraj┬▒cy programy Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroSubiekt dla Windows, Gestor GT oraz Biuro GT
 • Subiekt GT do wynaj├¬cia - oferta dla biur rachunkowych - po zakupieniu programu biuro mo┬┐e go przekaza├Ž klientowi (który program instaluje)
Zapraszamy do zapoznania si├¬ z cennikiem oraz pozosta┬│┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ ofery oprogramowania InsERT
Promocja: Subiekt GT + Rachmistrz GT (22-06-2009)
Od 22 czerwca do 30 czerwca tego roku dost├¬pny jest promocyjny zestaw Subiekt GT (system sprzeda┬┐y) wraz z Rachmistrzem GT (ksi├¬ga przychodów i rozchodów) w cenie 990 z┬│ netto. Oba programy wspó┬│pracuj┬▒ ze sob┬▒, tworz┬▒c zintegrowany pakiet do zarz┬▒dzania przedsi├¬biorstwem.
Nowy produkt w ofercie - Gestor GT (18-05-2009)
Firma InsERT wprowadzi┬│a do sprzeda┬┐y swój najnowszy produkt - Gestor GT - elastyczny system do zarz┬▒dzania relacjami z klientami. Program mo┬┐e pracowa├Ž samodzielnie, lub by├Ž zintegrowany z Subiektem GT.
W maju i czerwcu przewidziane s┬▒ specjalne ceny dla posiadaczy Abonamentu na ulepszenia do Subiekta GT oraz systemu recentCRM dla InsERT GT.
Szkolenia dla u┬┐ytkownik├│w i dystrybutor├│w w naszej firmie (31-03-2009)
Mi┬│o nam zaprosi├Ž Pa├▒stwa do udzia┬│u w wiosennym cyklu szkole├▒ dla u┬┐ytkowników i dystrybutorów organizowanym w naszej firmie.
Szczegó┬│owe informacje.
Navireo - zintegrowany system zarz┬▒dzania (20-03-2009)
16 marca br. mia┬│a miejsce oficjalna premiera Navireo - zintegrowanego systemu informatycznego dla przedsi├¬biorstw ┬Âredniej wielko┬Âci, które poszukuj┬▒ elastycznych rozwi┬▒za├▒ wspomagaj┬▒cych funkcjonowanie firmy.
Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e nasza firma - jako jedna z kilku w Polsce - zosta┬│a w┬│┬▒czona do Sieci partnerskiej wdra┬┐aj┬▒cej Navireo.
Zapraszamy do zapoznania siê z informacjami o systemie.
Wyj┬▒tkowa promocja! Subiekt GT + Sello (09-03-2009)
W dniach 10-31 marca br., kupuj┬▒c system sprzeda┬┐y Subiekt GT, otrzymaj┬▒ Pa├▒stwo Sello - program do kompleksowej obs┬│ugi aukcji internetowych, w pe┬│ni zintegrowany z Subiektem GT.
U┬┐ytkownicy starszych wersji Subiekta oraz mikroSubiektamikroSubiekta dla Windows mog┬▒ w tym okresie kupi├Ž pakiet Subiekt GT + Sello za jedyne 250 z┬│!
Wielka promocja listopadowa oprogramowania InsERT (03-11-2008)
Firma InsERT wprowadzi³a w listopadzie promocyjne ceny nastêpuj±cych produktów
- Rachmistrz GT - 33% taniej! (268 z┬│)
- Zestawy dla biur rachunkowych - 33% taniej!
- Analityk - w cenie 333 z┬│!
Jesienne szkolenia dla dystrybutor├│w (27-09-2008)
Mamy przyjemno┬Â├Ž zaprosi├Ž Pa├▒stwa do udzia┬│u w kolejnym cyklu szkole├▒ dla dystrybutor├│w InsERT.
InsERT GT poziom I: 7-9/10/2008
Kurs podstaw ksi├¬gowo┬Âci: 23-24/10/2008
Rewizor GT: 12-13/11/2008
Zmiany w systemie InsERT GT: 14/11/2008
InsERT GT poziom II: 26-28/11/2008
Zachêcamy do zapisów!
e-Podpis w naszej ofercie (02-07-2008)
Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e w naszej firmie mo┬┐na si├¬ zaopatrzy├Ž w zestawy z certyfikatem kwalifikowanym CERTUM. Zestaw mo┬┐na stosowa├Ž m.in. do: rozliczania sk┬│adek ZUS; sk┬│adania e-deklaracji; sk┬│adania wniosk├│w o KRS; korespondencji z GIIF, GIODO i UFG oraz do podpisywania e-faktur.
Zmiana cen oprogramowania InsERT (25-04-2008)
Szanowni Pa├▒stwo,
przypominamy ¿e wy³±cznie do 30 kwietnia br. obowi±zuj± obecne ceny oprogramowania InsERT, rozszerzeñ i opieki posprzeda¿nej (abonament na ulepszenia oraz teleKonsultant). Od 1 maja bêd± obowi±zywa³y nowe ceny.
Dodatkowy termin GT poziom II (24-04-2008)
W odpowiedzi na Pa├▒stwa pro┬Âby, przygotowali┬Âmy dodatkowy termin szkolenia InsERT GT poziom II. Kurs odb├¬dzie si├¬ w dniach: 13-15/05/2008. Zach├¬camy do zapis├│w
Cykl szkole├▒ w naszej firmie (12-02-2008)
Razem z firm± InsERT zachêcamy do udzia³u w szkoleniach dla dystrybutorów, które odbêd± siê w najbli¿szym czasie w naszej firmie:
Kurs podstaw ksi├¬gowo┬Âci: 26-27/03/2008
Kurs teoretycznych podstaw kadrowo - p┬│acowych: 27-28/03/2008
Rewizor GT: 1-3/04/2008
InsERT GT poziom I8-10/04/2008 i 15-17/04/2008
InsERT GT poziom II: 22-24/04/2008
oraz Zmiany w InsERT GT: 10/04/2008
Zachêcamy do zapisów!
mobilny Subiekt - nowy produkt InsERT (07-02-2008)
Firma InsERT wprowadzi┬│a do sprzeda┬┐y sw├│j najnowszy produkt - mobilny Subiekt. Jest to wygodny, ale funkcjonalny program wspomagaj┬▒cy sprzeda┬┐ towar├│w i zbieranie zam├│wie├▒ w terenie. Zainstalowany na urz┬▒dzeniu mobilnym, pozwala zsynchronizowa├Ž dane z Subiektem GT znajduj┬▒cym si├¬ w centrali firmy. Dzi├¬ki temu mo┬┐liwe jest m.in. dodawanie i edytowanie danych kontrahent├│w, wystawianie zam├│wie├▒, rachunk├│w, faktur i wysy┬│anie dokument├│w do Subiekta GT. Wi├¬cej o programie.
Sello ju┬┐ w sprzeda┬┐y (02-10-2007)
Firma InsERT wprowadzi┬│a do swojej oferty nowy produkt - Sello. Jest to nowoczesny i wszechstronny system wspieraj┬▒cy prowadzenie aukcji internetowych, przeznaczony zar├│wno dla pocz┬▒tkuj┬▒cych, jak i do┬Âwiadczonych sprzedawc├│w.
Nowe programy w ofercie InsERTu (01-09-2007)
Mamy przyjemno┬Â├Ž poinformowania Pa├▒stwa o wprowadzeniu przez firm├¬ InsERT nowych program├│w do swojej oferty. Pierwszy z nich - Rewizor GT Sfera - jest otwartym systemem finansowo-ksi├¬gowym umo┬┐liwiaj┬▒cym elastyczn┬▒ rozbudow├¬ i dostosowaniu go do w┬│asnych potrzeb.
Drugi produkt - zielony PLUS dla InsERT GT - to kolejny z serii PLUSÓW - pakietów rozszerzeñ funkcjonalnych dla wszystkich systemów z linii InsERT GT.
Promocja programu Analityk i pakietu Subiekt GT + Analityk (02-08-2007)
Tylko w sierpniu Analityk - system wspomagaj┬▒cy podejmowanie decyzji biznesowych - kosztuje jedyne 300 z┬│ netto (dotychczasowa cena to 800 z┬│ netto), natomiast Analityk w pakiecie z Subiektem GT - 850 z┬│ netto (dotychczas 1450 z┬│).
Nowy program - oscGT (10-02-2007)
Dnia 17 stycznia br. firma InsERT wprowadzi┬│a do sprzeda┬┐y nowy produkt - oscGT, kt├│ry powsta┬│ z my┬Âl┬▒ o firmach prowadz┬▒cych sprzeda┬┐ poprzez Internet lub zamierzaj┬▒cych wprowadzi├Ž tam swoj┬▒ ofert├¬ handlow┬▒.
Zadaniem oscGT jest zapewnienie pe³nej i efektywnej wspó³pracy pomiêdzy Subiektem GT a sklepem internetowym, prowadzonym na darmowej platformie osCommerce.
Nowy produkt - Biuro GT (17-10-2006)
Z dniem 16 pa┬╝dziernika br. firma InsERT wprowadzi┬│a do swojej oferty nowy program - Biuro GT, kt├│ry powsta┬│ z my┬Âl┬▒ o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych. Zadaniem programu jest integracja i automatyzacja operacji wykonywanych w systemach ksi├¬gowych i kadrowo-p┬│acowych z linii InsERT GT.
InsERT GT 1.09 SP1 (24-07-2006)
Firma InsERT przedstawia bezp³atn± poprawkê do systemu InsERT GT uwzglêdniaj±c± szereg problemów rozpoznanych w wersji 1.09. Zachêcamy do pobrania poprawki z witryny firmy InsERT.
Zmiana w sposobie zakupu abonament├│w (17-07-2006)
Od 15 lipca br. firma InsERT wprowadzi┬│a ceny specjalne Abonabent├│w na ulepszenia dla klient├│w, kt├│rzy wykupuj┬▒ abonament na kolejny rok do posiadanego programu. Firma InsERT chce w ten spos├│b wyr├│┬┐ni├Ž tych z Pa├▒stwa, kt├│rzy dbaj┬▒ o bie┬┐┬▒ce aktualizowanie system├│w. Zapraszamy do zapoznania si├¬ z cenami specjalnymi Abonament├│w.
niebieski PLUS dla InsERT - nowy produkt (17-07-2006)
Firma InsERT wprowadzi┬│a do swojej oferty nowy produkt - niebieski PLUS dla InsERT GT. Jest to pierwsze z serii rozszerze├▒ funkcjonalnych nosz┬▒cych wsp├│ln┬▒ nazw├¬: PLUS dla InsERT GT, kt├│re powsta┬│y z my┬Âl┬▒ o firmach ┬Âredniej wielko┬Âci, potrzebuj┬▒cych w codziennej pracy systemu o rozbudowanej funkcjonalno┬Âci.
Od 1 lipca uaktualnienia program├│w DOS-owych tylko w abonamencie (23-06-2006)
Informujemy, ┬┐e od dnia 1 lipca br. firma InsERT zaprzestaje sprzeda┬┐y pojedynczych ulepsze├▒ do program├│w linii DOS. W celu zachowania zgodno┬Âci w/w program├│w z aktualnymi przepisami prawa, niezb├¬dne b├¬dzie wykupienie rocznego Abonamentu na ulepszenia.
Gratyfikant GT Roadshow (24-02-2006)
Mamy przyjemno┬Â├Ž zaprosi├Ž pa├▒stwa do udzia┬│u w prezentacji nowego systemu kadrowo-p┬│acowego firmy InsERT, k├│ra odb├¬dzie si├¬ 16 marca w Cz├¬stochowie.\nWi├¬cej informacji\nZapisy
Premiera Gratyfikanta GT (24-02-2006)
Dnia 22 lutego br. rozpoczê³a siê sprzeda¿ Gratyfikanta GT - nowoczesnego systemu kadrowo-p³acowego opartego na platformie Windows, nastêpcy programów Gratyfikant, Gratyfikant 2 i Gratyfikant 3. Wiêcej o programie.
Akom API! (21-09-2005)
Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e dnia 15.09. br. firma AKOM do┬│┬▒czy┬│a do presti┬┐owego grona Autoryzowanych Partner├│w InsERT.\nJest to efekt wieloletniej, owocnej wsp├│┬│pracy oraz wyr├│┬┐nienie za olbrzymie do┬Âwiadczenie we wdra┬┐aniu i serwisowaniu oprogramowania firmy InsERT. Wi├¬cej.
Subiekt GT + recentCRM dla InsERT GT 55% taniej (15-09-2005)
PROMOCJA: Tylko teraz najpopularniejszy system obs┬│ugi sprzeda┬┐y + najpopularniejszy system CRM w specjalnej rozszerzonej wersji w obni┬┐onej cenie. Promocja trwa od 15 wrze┬Ânia do 15 pa┬╝dziernika br.
Szkolenie InsERT GT II poziom (01-09-2005)
Firma InsERT wraz z firm┬▒ AKOM zaprasza w dniach 28 - 29 wrze¶nia na II poziom szkolenia z programu InsERT GT. \nSzczeg├│┬│y\nZapisy
Nowa strona www AKOM (01-09-2005)
Witamy Pa├▒stwa na nowej stronie internetowej naszej firmy.

by AKOM
© 2010 - 2017Informacja o plikach cookie
Ta strona u┐ywa plikˇw cookie. Proszŕ zapoznaŠ siŕ z celem ich u┐ywania i mo┐liwoÂciami zmiany ustawie˝. Zamknij Czytaj wiŕcej »