[API]
[Navireo]
[Posnet]
[Eset]
[Partnerzy]
[TeamViewer]
Navireo

Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego działalność firmy. System został stworzony z myślą o firmach średnich, ale może być z powodzeniem stosowany również przez małe i duże przedsiębiorstwa. Posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem - od obsługi działu handlowego, sklepu i magazynu, przez operacje księgowe i finansowe (deklaracje skarbowe i ZUS, rozrachunki, księgi rachunkowe), po prowadzenie działu kadr i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. Dostosowany jest do obowiązujących w Polsce przepisów oraz do wymogów Unii Europejskiej.

System Navireo jest przeznaczony dla firm średniej wielkości (zwykle od kilku do kilkudziesięciu jednocześnie pracujących stanowisk), jedno- lub wielooddziałowych, posiadających wewnętrzny dział IT lub bez działu IT. Powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania systemu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk.


Funkcjonalność

Sprzedaż - obsługa szeroko rozumianej sprzedaży.
Zawiera: dokumenty sprzedaży i korekty; zamówienia sprzedaży; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; cenniki i przeceny; promocje; raporty i zestawienia sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna - obsługa sprzedaży detalicznej z raportowaniem fiskalnym.
Zawiera: paragony i zwroty detaliczne; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; integrator urządzeń fiskalnych; cenniki i przeceny; promocje; raporty i zestawienia sprzedaży.

Szybka sprzedaż - obsługa szybkiej sprzedaży detalicznej (POS)
Składa się z dwóch modułów: Sprzedaż i Zarządzanie sklepem. Oba pracują na osobnej, dedykowanej bazie danych, którą instaluje się w poszczególnych salonach sprzedaży.

Interfejs dotykowy - obsługa szybkiej sprzedaży detalicznej (POS)
W odróżnieniu od Szybkiej sprzedaży, stanowi "nakładkę dotykową" na funkcjonalność dostępną w modułach Sprzeadż i Sprzedaż detaliczna. Jest zatem uruchamiany na tej samej bazie danych, co reszta systemu.

Sprzedaż mobilna - obsługa sprzedaży (vanselling) i zbieranie zamówień (preselling) w terenie.

Sprzedaż internetowa - prowadzenie sprzedaży w Internecie - obsługa serwisów aukcyjnych Allegro i eBay (również niektóre z ich zagranicznych wersji) oraz integracja ze sklepami internetowymi opartymi o osCommerce.

Zamówienia - obsługa zamówień od klientów oraz zamówień do dostawców.
Zawiera: dokumenty zamówień od klientów; dokumenty zamówień do dostawców; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań.

Zakupy - obsługa zakupów handlowych oraz zarządzanie polityką cenową przedsiębiorstwa.
Zawiera: dokumenty zakupu i korekty; zamówienia zakupu; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; raporty i zestawienia zakupu.

Magazyn - zarządzanie dokumentacją magazynową.
Zawiera: wydania magazynowe; przyjęcia magazynowe; przesunięcia międzymagazynowe; inwentaryzacja; kartoteki kontrahentów, towarów, usług, kompletów i opakowań; raporty i zestawienia magazynowe.

CRM - obsługa klienta i promocja sprzedaży.
Zawiera: kartoteki firm, osób, pracowników firm i personelu; ewidencję zadań, spotkań, rozmów, listów i notatek; kalendarz; szanse sprzedaży; klienta poczty e-mail.

Kasa i bank - prowadzenie kasy gotówkowej i rachunków bankowych.
Zawiera: dokumenty kasowe; operacje bankowe; kartoteka kontrahentów; kartoteka instytucji; raporty i zestawienia dotyczące kasy i banku.

Rozrachunki - rozliczanie płatności z wierzycielami i dłużnikami.
Zawiera: należności i zobowiązania; kompensaty; windykacja (monity i wezwania do zapłaty); odsetki (noty odsetkowe, tabele odsetkowe); kartoteka kontrahentów; kartoreka instytucji; zestawienia i raporty rozrachunkowe.

Oddział PLUS - synchronizacja danych z oddziałów
Moduł przeznaczony dla firm wieloodziałowych, które dla każdego oddziału firmy chcą uruchomić osobną bazę danych Navireo. Oddział PLUS umożliwia synchronizację wybranych danych do centrali firmy.

Księgi handlowe - ewidencja operacji gospodarczych dla potrzeb rachunkowości i VAT.
Zawiera: księgi rachunkowe; ewidencje VAT; automaty przeksięgowań; pieczęci księgowe; dekretacja dokumentów; kartoteka kontrahentów; kartoteka instytucji; kartoteka wspólników; raporty i zestawienia finansowe.

Deklaracje i sprawozdania - rozliczenia z tytułu CIT, PIT, VAT oraz sprawozdawczość rachunkowa.
Zawiera: deklaracje skarbowe; deklaracje ZUS; sprawozdania finansowe; kartoteka instytucji; kartoteka wspólników.

Środki trwałe - zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa.
Zawiera: kartoteka środków trwałych; operacje na środkach trwałych; raporty i zestawienia dotyczące środków trwałych.

Kadry - dokumentacja kadrowa pracowników w przedsiębiorstwie.
Zawiera: kartoteka pracowników; umowy o pracę i cywilnoprawne; deklaracje ZUS (integracja z Płatnikiem); ZFŚS; kalendarze; kartoteka instytucji; ewidencja czasu pracy; raporty i zestawienia kadrowe.

Kadry i płace - prowadzenie kadr oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
Zawiera: kartoteka pracowników; umowy o pracę i cywilnoprawne; deklaracje ZUS (integracja z Płatnikiem); ZFŚS; kalendarze; kartoteka instytucji; ewidencja czasu pracy; ewidencja akordów i potrąceń; ewidencja naliczeń i potrąceń; wynagrodzenia z umów; raporty i zestawienia kadrowe i płacowe.

Kadry i płace 2 - prowadzenie kadr oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
Bazujący na Gratyfikancie nexo PRO rozbudowany moduł do obsługi kadr i płac w firmie.

Sfera Navireo - interfejs programistyczny.
Umożliwia tworzenie i wykorzystanie rozwiązań spełniających nawet najbardziej nietypowe wymagania klienta. Szczególnie chodzi tu o rozszerzenie lub zmodyfikowanie standardowej funkcjonalności systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z szerszym opisem Sfery oraz przykładowymi rozwiązaniami.

Fabryka obiektów - tworzenie własnych obiektów biznesowych.
Mechanizm pozwalający na łatwe i szybkie tworzenie własnych rozwiązań, a tym samym wygodne przystosowywanie systemu do indywidualnych wymagań. Umożliwia definiowanie własnych obiektów w systemie, automatycznie generuje dla nich interfejs użytkownika, uprawnienia, itd.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności systemu Navireo można odnaleźć na stronie programu.


by AKOM
© 2010 - 2021Informacja o plikach cookie
Ta strona używa plików cookie. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień. Zamknij Czytaj więcej »